خواص روغن زیتون

1395-07-29

مختصری از خواص روغن زیتون

روغن زیتون از میوه درخت زیتون استخراج می‌کنند. روغن زیتون با فشردن میوه زیتون به دست می‌آید. روغن زیتون دارای مقدار زیادی چربی اشباع نشده می‌باشد. طرز […]
0